WYBRANE PRZEPROWADZONE SZKOLENIA

Przeprowadzone szkolenia w 2019 roku

 • “Budowanie zespołu nastawionego na współpracę” – Akademia Lidera – Centrum Organizacji Pozarządowych w Żorach,
 • “Budowanie silnego zespołu w oparciu o aktywne metody i elementy procesu grupowego.”trener wewnętrzny NXT

Przeprowadzone szkolenia w 2018 roku

 • “Content marketing i media społecznościowe” – mentoring dla ARP Games.
 • “Facebook w służbie – media społecznościowe w rękach Policji” – szkolenie dla rzeczników prasowych Komedy Wojewódzkiej Policji w Katowicach (2018)
 • “Media społecznościowe w urzędzie w czasie … wyborczym (i nie tylko)”, konferencja “Klient w urzędzie”, organizator Evetion, Gdańsk (2018)
 • “Warsztat specjalisty ds. promocji w urzędzie” – cykl szkoleń: Wrocław, Poznań, Warszawa, “Marketing w urzędzie” (2018)
 • “Praktyczny warsztat dla członków żorskich NGO ze statusem OPP, którzy prowadzą media społecznościowe.” – Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych (2018)
 • “Role społeczne, komunikacja w grupie i asertywność” – Akademia Lidera – Centrum Organizacji Pozarządowych w Żorach, (2018)

Przeprowadzone szkolenia w 2017 roku

 • „E-PR i social media w nowoczesnej administracji” – Gamma D. Didiuk I M.Wasilewski Sp.j dla Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania (2017)
 • „Budowanie zespołu młodzieży” – Akademia Lidera – Centrum Organizacji Pozarządowych w Żorach, (2017)
 • Sposoby praktycznego wykorzystania mediów społecznościowych do efektywnej promocji Funduszy Europejskich” – Gamma D. Didiuk I M.Wasilewski Sp.j dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (2017)
 • Sposoby praktycznego wykorzystania mediów społecznościowych do efektywnej promocji Funduszy Europejskich”. Szkolenie organizowane było w ramach projektu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego we współpracy z firmą szkoleniową Gamma (2017)
 • “Być dziennikarzem – na czym polega dobry warsztat pracy dziennikarza?”
  –  trener w ramach projektu „Zostań Reporterem Kultury!” organizator: Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Żorach (2017)
 • “Skuteczne wykorzystanie internetu do promocji 1%”
  – prelegent podczas VII Ogólnopolskiego Zjazdu Naukowo-Edukacyjnego Stowarzyszenia Zespołu Williamsa (2017)
 • “Aktywność obywatelska – młodzież do dzieła!”
  – trener w ramach projektu „Szkoła Młodych Liderów” organizator: Stowarzyszenie Edukacyjno-Sportowy JUVENIS z siedzibą w Żorach (2017)

Przeprowadzone szkolenia w 2016 roku

 • Budowa wizerunku dyrektora w mediach publiczne wystąpienia – jak mówić, żeby być zrozumiałym; radzenie sobie ze stresem “medialnym”; wizerunek w Sieci.
  – prelegent podczas „Kongresu TIK w Edukacji”, organizator: Wydawnictwo PRESSCOM, Toruń (2016)
 • “Skuteczna promocja szkoły w mediach społecznościowych – jak zachęcić rodziców do zapisania lub przeniesienia swoich dzieci do naszej szkoły”
  – prelegent podczas „Kongresu TIK w Edukacji”, organizator: Wydawnictwo PRESSCOM, Zegrze (2016)
 • “Przygotowanie i realizacja oraz zarządzanie projektami”
  – trener w ramach projektu „Szkoła Młodych Liderów” organizator: Stowarzyszenie Edukacyjno-Sportowy JUVENIS z siedzibą w Żorach (2016)

Przeprowadzone szkolenia w 2015 roku

 • “Diagnoza trendów rozwojowych podmiotów ekonomii społecznej
  w województwie śląskim”
  – prelegent podczas debaty pt.: “Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”, organizator debaty: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach (2015)
 • Moderator panelu dyskusyjnego: “Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”
  – organizator debaty: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach (2015)
 • “Efektywna polityka informacyjna w zakresie zamówień publicznych” 
  – wykład podczas Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej, organizator: miesięcznik “Przetargi Publiczne” (2015)
 • Mentoring w zakresie stworzenia spójnej strategii promocyjnej dla Stowarzyszenia Laboratorium Zmiany w ramach projektu „Widzę, słyszę, czuję i reaguję – przeciw dyskryminacji kobiet w miejscu pracy”. Doradztwo w zakresie stworzenia strategii marketingowej, szkolenie z zakresu zasad PR dla organizacji, konsultacje (16 godzin) (2015)
 • Prowadzenie warsztatu dla członków utworzonego ciała doradczego w formule Powiatowej Rady Pożytku Publicznego
  Warsztat dla grupy 30 uczestników w ramach projektu CieszLab – Cieszyńskie Laboratorium Współpracy, Stowarzyszenie DeltaPartner (2015)
 • Opracowanie strategii rozwoju i promocji – Stowarzyszenie Laboratorium Zmiany.
  Szkolenie i warsztaty obejmujące: metody określające i wyznaczające cele organizacji, dobieranie środków i narzędzi do realizacji spójnej i długofalowej polityki rozwoju, sposoby zarządzania organizacją i zarządzanie kryzysowe w organizacji: 24 godziny + 12 godzin konsultacji indywidualnych (2015)
 • Podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych osób niepełosprawnych w celu wzmocenienia sektora ekonomii społecznej – teoria i przykłady modelowych warsztatów praktycznych – Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych – 12 godzin (2015)

Przeprowadzone szkolenia w 2014 roku

 • Kreowanie wizerunku placówki edukacyjnej – szkolenie z zakresu kreowania wizerunku placówki edukacyjnej realizującej zadania z zakresu edukacji specjalnej – 8 godzin (2014)
 • Szkoła Młodych Liderów – Stowarzyszenie Edukacyjno – Sportowe “Juvenis”
  – cykl szkoleń z zakresu: współpraca z mediami i samorządem lokalnym, ekonomia społeczna – działania organizacji pozarządowych, współpraca z osobami niepełnosprawnymi – 50 godzin (2014)
 • Spółdzielnia Socjalna “Studio IT”
  – cykl szkoleń “Społecznie i ekonomicznie, czyli promocja podmiotów ekonomii społecznej” (w zakresie handel, marketing, promocja, sprzedaż, zagadnienia prawne) – 160 godzin
 • trener platformy moodle, projektu PITWIN – Program Transferu Wiedzy;
  trener kursu e-learningu pn. “Podnoszenie wiarygodności w wirtualnym świecie, Wyższa Szkoła Handlowa, im. B. Markowskiego
 • trener platformy moodle, projektu PITWIN – Program Transferu Wiedzy;
  trener kursu e-learningu pn. „Rola public relation w instytucjach społecznego zaufania”, Wyższa Szkoła Handlowa, im. B. Markowskiego