Wykluczenie cyfrowe, jako największe zagrożenie

„Wykluczenie cyfrowe, jako największe zagrożenie dla Społeczeństwa Informacyjnego na początku XXI wieku.” w: „Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne”, Zeszyt naukowy 2/2010, pod redakcją Z. E. Zielińskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w ramach projektu PITWIN – Portal Transferu Wiedzy i Nauki realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Kielce 2010, ISSN 2081-478X