Siećpospolita – cienie i blaski procesu cyfryzacji w Polsce

„Siećpospolita” – cienie i blaski procesu cyfryzacji w Polsce na tle krajów europejskich.” – w: „Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne”, Zeszyt naukowy 2/2011, pod redakcją Z. E. Zielińskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w ramach projektu PITWIN – Portal Transferu Wiedzy i Nauki realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Kielce 2011, ISSN 2081-478X