Rola lokalnych mediów tradycyjnych i elektronicznych

„Rola lokalnych mediów tradycyjnych i elektronicznych w kształtowaniu tożsamości lokalnej na Śląsku Cieszyńskim.” – w: „Dziedzictwo kulturowe, jako klucz do tożsamości pogranicza polsko – czeskiego”, wyd. Offsetdruk i media, Cieszyn – Katowice – Brno 2010, ISBN 978-83-60431-52-8