Polityka informacyjna instytucji państwowych w zakresie cyfryzacji a wykluczenie cyfrowe

„Polityka informacyjna polskich instytucji państwowych w zakresie cyfryzacji ze szczególnym uwzględnieniem wykluczenia cyfrowego na tle krajów europejskich (model francuski).” – w: „Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne”, Zeszyt naukowy 1/2011, pod redakcją Z. E. Zielińskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w ramach projektu PITWIN – Portal Transferu Wiedzy i Nauki realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Kielce 2011, ISSN 2081-478X