Konwergencja mediów jako naturalne przejście do przyszłości

„Konwergencja mediów jako naturalne „przejście do przyszłości.” w: „Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne”, Zeszyt naukowy 1/2012, pod redakcją Z. E. Zielińskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w ramach projektu PITWIN – Portal Transferu Wiedzy i Nauki realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Kielce 2012, ISSN 2081-478X