OBSZARY SZKOLEŃ

PROFESJONALNY TRENER

Posiadam CERTYFIKAT Szkoły MERITUM, który potwierdza kompetencje trenerskie na poziomie
5. EQF – European Qualification Framework (Europejskie Ramy Kwalifikacji).
Ukończony kurs trenerski nadaje stopień starszego trenera.

dokładność

KAŻDE SZKOLENIE DOSTOSOWANE DO POZIOMU WIEDZY I OCZEKIWAŃ GRUPY

AUTORSKIE MATERIAŁY

KAŻDORAZOWO OPRACOWYWANE NA POTRZEBY KONKRETNEGO SZKOLENIA.

WSPARCIE

PO KAŻDYM SZKOLENIU GWARANTUJĘ WSPARCIE MERYTORYCZNE DLA UCZESTNIKÓW

RELACJE Z MEDIAMI

Copywriting

social media

zarządzanie sytuacją kryzysową

polityka promocyjna i pr zewnętrzny

CZYTAJ WIĘCEJ

prawna ochrona wizerunku w mediach i w sieci

czytaj więcej

zarządzanie projektami

CZYTAJ WIĘCEJ

komunikacja asertywna

CZYTAJ WIĘCEJ

budowanie silnego zespołu

czytaj więcej

Pamiętaj, że wybierając trenera bierzesz odpowiedzialność za jakość szkolenia.

Posiadam certyfikat Szkoły Trenerów MERITUM, który potwierdza kompetencje trenerskie na poziomie 5. EQF – European Qualification Framework(Europejskie Ramy Kwalifikacji). Ukończony kurs trenerski nadaje stopień starszego trenera.

  • WIEDZA: obszerna, specjalistyczna, faktograficzna i teoretyczna wiedza w danej dziedzinie pracy lub nauki i świadomość granic tej wiedzy.
  • UMIEJĘTNOŚCI: rozległy zakres umiejętności kognitywnych i praktycznych potrzebnych do kreatywnego rozwiązywania abstrakcyjnych problemów.
  • KOMPETENCJE: zarządzanie i nadzór w kontekstach pracy i nauki podlegających nieprzewidywalnym zmianom, analizowanie i rozwijanie osiągnięć- pracy własnej oraz innych osób.

Dlatego podejmuje się szkoleń z jasno sprecyzowanego obszaru.

SZKOLIŁEM między innymi dla:

zainteresowany

A może chcesz dopasować program szkolenia?