SZKOLIŁEM między innymi dla:

PROFESJONALNY TRENER

Posiadam CERTYFIKAT Szkoły MERITUM, który potwierdza kompetencje trenerskie na poziomie
5. EQF – European Qualification Framework (Europejskie Ramy Kwalifikacji).
Ukończony kurs trenerski nadaje stopień starszego trenera.

dokładność

KAŻDE SZKOLENIE DOSTOSOWANE DO POZIOMU WIEDZY I OCZEKIWAŃ GRUPY

AUTORSKIE MATERIAŁY

KAŻDORAZOWO OPRACOWYWANE NA POTRZEBY KONKRETNEGO SZKOLENIA.

WSPARCIE

PO KAŻDYM SZKOLENIU GWARANTUJĘ WSPARCIE MERYTORYCZNE DLA UCZESTNIKÓW

współpracuję z najlepszymi firmami szkoleniowymi

o mnie

Referencje wydawcy “Marketingu w Urzędzie”, dla którego prowadziłem cykl szkoleń kadry urzędników samorządowych.

Referencje firmy szkoleniowej Gamma, dla której prowadziłem szkolenia pracowników ministerstwa, urzędów wojewódzkich oraz burmistrzów gmin.