Posiadam certyfikat Szkoły Trenerów MERITUM, który potwierdza kompetencje trenerskie na poziomie 5. EQF – European Qualification Framework (Europejskie Ramy Kwalifikacji). Ukończony kurs trenerski nadaje stopień starszego trenera.

  • WIEDZA: obszerna, specjalistyczna, faktograficzna i teoretyczna wiedza w danej dziedzinie pracy lub nauki i świadomość granic tej wiedzy.
  • UMIEJĘTNOŚCI: rozległy zakres umiejętności kognitywnych i praktycznych potrzebnych do kreatywnego rozwiązywania abstrakcyjnych problemów.
  • KOMPETENCJE: zarządzanie i nadzór w kontekstach pracy i nauki podlegających nieprzewidywalnym zmianom, analizowanie i rozwijanie osiągnięć- pracy własnej oraz innych osób.

Dlatego podejmuje się szkoleń z jasno sprecyzowanego obszaru.