Artykuły naukowe

Wykaz publikacji naukowych

 1. “Działania na rzecz zmiany społecznego spostrzegania, odbioru osób z niepełnosprawnością intelektualną.” w: “Człowiek w przestrzeni lokalnej – dobre praktyki wspierania rozwoju, aktywizacji i integracji społecznej. Konteksty teoretyczne i społeczno-polityczne”, red. A. Szczurek – Boruta, B. Chojnacka – Synaszko, J. Suchodolska, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014
 2. “Obecność organizacji społecznej w sieci jako ważny element budowania zaufaniai wzmacniania wizerunku.” w: HOMO IRRETITUS. W sieci serwisów społecznościowych, reklamy i marketingupod red. K. Walotek-Ściańska, M. Szyszka, Sosnowiec 2014
 3. “Internet źródłem zmian paradygmatu komunikacji międzyludzkiej.” w: “Komunikowanie się ludzi młodych we współczesnym świecie”, red.: K. Walotek-Ściańska, M. Szyszka, wyd. Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2014
 4. “Budowa wizerunku i wzrost poziomu zaufania podmiotów ekonomii społecznej.” – w: “Ekonomia społeczna jako szansa na reintegrację społeczno – zawodową”, red. Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej, Katowice, 2013, ISBN 978-83-926737-5-0
 5. Ochrona wizerunku przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej.” – w ramach projektu PITWIN – Portal Transferu Wiedzy i Nauki realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Kielce 2013
 6. “Cyfryzacja telewizji naziemnej w Polsce jako element aktywnej polityki medialnej wybranych grup społecznych i politycznych.” – w: “Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne”, pod redakcją Z. E. Zielińskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w ramach projektu PITWIN – Portal Transferu Wiedzy i Nauki realizowanego ze środków Unii Europejskiej; Kielce 2013, ISBN 978-83-89274-60-01
 7. “Cyfryzacja telewizji w kontekście polityki informacyjnej. „Switch – off” w terenie – studium przypadku.” – w: “Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne”, Zeszyt naukowy 1/2013, pod redakcją Z. E. Zielińskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w ramach projektu PITWIN – Portal Transferu Wiedzy i Nauki realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Kielce 2013, ISSN 2081-478X
 8. “Sposoby promocji innowacyjnych projektów biobudownictwa w połączeniu z placówkami zajmującymi się osobami z niepełnosprawnością intelektualną na przykładzie Centrum Kształcenia i Wymiany Doświadczeń „Ekozofia Niepełnosprawnych – studium przypadku.” w: “Ekozofia Niepełnosprawnych – holistyczne podejście do terapii, rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną”, red. S. Wrona, R. Guzowski, wyd. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie, druk: Akant, Cieszyn 2012,
 9. “Cicha rewolucja cyfrowa – nowe technologie i wykluczenie digitalne” – w: “Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne.”, Zeszyt naukowy 2/2012, pod redakcją Z. E. Zielińskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w ramach projektu PITWIN – Portal Transferu Wiedzy i Nauki realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Kielce 2012, ISSN 2081-478X
 10. „Switch – off w Polsce – nastroje społeczne w kontekście cyfryzacji telewizji.” w: “Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne”, Tom 1, pod redakcją Z. E. Zielińskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w ramach projektu PITWIN – Portal Transferu Wiedzy i Nauki realizowanego ze środków Unii Europejskiej; Kielce 2012, ISBN 978-83-89274-60-01
 11. „Konwergencja mediów jako naturalne „przejście do przyszłości.” w: “Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne”, Zeszyt naukowy 1/2012, pod redakcją Z. E. Zielińskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w ramach projektu PITWIN – Portal Transferu Wiedzy i Nauki realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Kielce 2012, ISSN 2081-478X
 12. „Siećpospolita” – cienie i blaski procesu cyfryzacji w Polsce na tle krajów europejskich.” – w: “Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne”, Zeszyt naukowy 2/2011, pod redakcją Z. E. Zielińskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w ramach projektu PITWIN – Portal Transferu Wiedzy i Nauki realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Kielce 2011, ISSN 2081-478X
 13. “Zarządzanie sytuacją kryzysową z wykorzystaniem nowych technologii – studium przypadku.” – w: “Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne”, Tom 1, pod redakcją Z. E. Zielińskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w ramach projektu PITWIN – Portal Transferu Wiedzy i Nauki realizowanego ze środków Unii Europejskiej; Kielce 2011, ISBN 978-83-89274-60-01
 14. “Polityka informacyjna polskich instytucji państwowych w zakresie cyfryzacji ze szczególnym uwzględnieniem wykluczenia cyfrowego na tle krajów europejskich (model francuski).” – w: “Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne”, Zeszyt naukowy 1/2011, pod redakcją Z. E. Zielińskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w ramach projektu PITWIN – Portal Transferu Wiedzy i Nauki realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Kielce 2011, ISSN 2081-478X
 15. Rola lokalnych mediów tradycyjnych i elektronicznych w kształtowaniu tożsamości lokalnej na Śląsku Cieszyńskim.” – w: “Dziedzictwo kulturowe, jako klucz do tożsamości pogranicza polsko – czeskiego”, wyd. Offsetdruk i media, Cieszyn – Katowice – Brno 2010, ISBN 978-83-60431-52-8;
 16. “Różne drogi prowadzące do aktywizacji społeczeństwa przyszłości. Rozwój E-government oraz lokalnych serwisów internetowych a poziom aktywności społeczności lokalnej.” w: “Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne”, Tom 1, pod redakcją Z. E. Zielińskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2010, ISBN 978-83-89274-50-2
 17. Wykluczenie cyfrowe, jako największe zagrożenie dla Społeczeństwa Informacyjnego na początku XXI wieku.” w: “Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne”, Zeszyt naukowy 2/2010, pod redakcją Z. E. Zielińskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w ramach projektu PITWIN – Portal Transferu Wiedzy i Nauki realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Kielce 2010, ISSN 2081-478X