Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przychyliła się pozytywnie do wniosku o otwarcie przewodu doktorskiego.

Temat: “Cyfryzacja telewizji naziemnej w Polsce w rządowej polityce medialnej  (lata1997 – 2011)”.

Invalid URL for PDF Viewer